Konkurs plastyczny 2016!

„Ja i mój niepełnosprawny kolega, ja i moja niepełnosprawna koleżanka” 2016 rok!

Rysunki są efektem konkursu plastycznego, który odbył się pod hasłem „Ja i mój niepełnosprawny kolega, ja i moja niepełnosprawna koleżanka”. Ukierunkowanie tematyki konkursu na kwestie społeczne – związane z niepełnosprawnością stanowiło istotną informację o skojarzeniach i obrazie osoby niepełnosprawnej, który funkcjonuje na etapie edukacji podstawowej. W konkursie wzięło udział 38 szkół podstawowych, otrzymaliśmy 790 prac z tego 6 zostało nagrodzonych a 52 wyróżnione. Wirtualna galeria oraz konkurs są elementami kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego..

Uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy!