O Projekcie

Projekt „POZNAJ ZROZUM ZAAKCEPTUJ” jest odpowiedzią na wciąż niską tolerancję społeczną wobec osób niepełnosprawnych. Wynika ona przede wszystkim z braku wiedzy na temat możliwości osób niepełnosprawnych, ich problemów, trybu życia. Niewiedza ta jest przyczyną lęku przed nimi samymi.

Projekt jest ściśle związany z podnoszeniem wiedzy oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego zarówno w środowisku osób niepełnosprawnych, jak i w ich bezpośrednim otoczeniu.

Tło Projektu

Osoby niepełnosprawne stanowią ponad 15 proc. ogółu ludności UE. W Polsce jest ich przeszło 5,5 mln (dane Narodowego Spisu Powszechnego). W województwie zachodniopomorskim co 7 osoba jest osobą niepełnosprawną.

Mimo wysokiej liczebności populacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie wciąż funkcjonują mylne stereotypy dotyczące ich funkcjonowania, potrzeb, możliwości. Nagminnie zdarza się, że są one postrzegane jako ludzie potrzebujący pomocy, niezdolni do samodzielnej egzystencji – godni pożałowania. Wynika to przede wszystkim z braku wiedzy i umiejętności wspólnego przebywania z osobą niepełnosprawną.

Bariery psychiczne u osób pełnosprawnych powodują dystans, który niejednokrotnie przejawia się zaniechaniem wszelkich prób nawiązania jakichkolwiek więzi społecznych z osobą niepełnosprawną. Jest to naturalna i uzasadniona psychologicznie reakcja – lęk przed tym, co obce. To, co nieznane, można jednak szybko oswoić.

Co w projekcie?

Kampania medialna przewidziana w niniejszym projekcie służy upodmiotowieniu tematu niepełnosprawności oraz szerzeniu wiedzy dotyczącej konkretnych dysfunkcji. Osoby niepełnosprawne – bohaterowie spotów, wywiadów będą prezentowani jako zwyczajni ludzie – ze swoimi potrzebami, uczuciami, marzeniami, osiągnięciami i zmaganiami z problemami życia codziennego – tak podobnymi do problemów osób pełnosprawnych, a jednak naznaczonymi dodatkowym ciężarem, związanym z posiadaną niepełnosprawnością.

Na podstawie zebranego przez Stowarzyszenie doświadczenia powstanie folder zawierający podstawowe zasady Savoir-vivre dla i wobec osób niepełnosprawnych.

A także zapraszamy już dziś do udziały w dwóch konkursach z atrakcyjnymi nagrodami:

Konkursu plastycznego

hasło przewodnie:
„Ja i mój niepełnosprawny kolega, ja i moja niepełnosprawna koleżanka”

Konkursu fotografii amatorskiej

hasło przewodnie:
„Zrozumieć niepełnosprawność”

Savoir-Vivre

Istnieją zasady, którymi kierujemy się w relacjach międzyludzkich. Lepsze poznanie wzajemnych oczekiwań pozwoli nam lepiej zrozumieć drugiego człowieka. Zapoznaj się z „Savoir-vivre dla i wobec osób niepełnosprawnych”.