SAVOIR-VIVRE

Istnieje wiele zasad, którymi kierujemy się w relacjach międzyludzkich. Wiedza na temat wzajemnych oczekiwań pozwala na swobodniejszy kontakt, zrozumienie drugiego człowieka. Pomocna jest zwłaszcza przy przełamywaniu barier wynikających z jednej strony z niewiedzy dotyczącej funkcjonowania osób niepełnosprawnych i lęku związanego z popełnieniem towarzyskiego faux pas, nieświadomością oczekiwań i potrzeb, z drugiej zaś strony z braku umiejętności inicjowania kontaktu, lęku przed proszeniem o pomoc, bądź jej udzielaniem. Podstawowych trudności w kontaktach interpersonalnych nastręcza bardzo często strach przed kompromitacją. Dlatego tak ważne jest konfrontowanie potrzeb, uczuć, przemyśleń w tej materii i wzmacnianie świadomości życia w jednym społeczeństwie – społeczeństwie obywatelskim.

PODSTAWOWE ZASADY!

Przebywając w towarzystwie osoby niepełnosprawnej nie musimy czuć skrępowania  i niezręczności.  Podstawowa wiedza oraz przyjęte zasady postępowania pomogą nam w obopólnych kontaktach.

PODSTAWOWE ZASADY:

  1. Bądź uprzejmy
  2. Uśmiechaj się
  3. Interesuj się szczerze
  4. Poświęć uwagę – słuchaj i dostrzegaj, nie trać cierpliwości (gdzie Ci się spieszy?!)!
  5. Nie szufladkuj – każdy człowiek jest inny i wymaga indywidualnego traktowania
  6. Bądź otwarty w rozmowie
  7. Nie faworyzuj nikogo ze względu na niepełnosprawność (nie musisz być bardziej miły – przyjaźnij się z tymi, których polubisz i wyrażaj swoje niezadowolenie wobec tych, którzy potraktowali Cię niewłaściwie)
  8. Pozbądź się obojętności! – Twoje ewentualne nietaktowne zachowanie czy niezgrabność pomagania są niczym wobec ignorancji.
  9. Nie wiesz jak się zachować? – Zapytaj!
  10. Nie udawaj, że nie dostrzegasz niepełnosprawności – bądź na tyle otwarty w rozmowie – na ile otwarta jest osoba niepełnosprawna.

Apel osoby niepełnosprawnej:

POZNAJ mnie i moją niepełnosprawność, wtedy będzie Ci łatwiej mnie zrozumieć i zaakceptować.

ZROZUM moje ograniczenia, wtedy będzie Ci łatwiej mnie poznać i mi pomóc.

ZAAKCEPTUJ moją inność, wtedy znikną wszystkie bariery między nami, Twój strach, mój wstyd.

Nie bój się POZNAĆ niepełnosprawności, dzięki temu ZROZUMIESZ ją i ZAAKCEPTUJESZ.

Nie patrz na mnie poprzez stereotypy, bądź otwarty i tolerancyjny.

 

 

Apel osoby pełnosprawnej:

POZNAJ moje obawy i postaraj się je rozwiać.

ZROZUM moje zachowanie wobec Ciebie, które wynika po prostu ze strachu i niewiedzy.

ZAAKCEPTUJ moją chęć pomocy. Nie traktuj jej jak przejawu litości.

Przełam tabu. Pozwól się POZNAĆ, ZROZUMIEĆ i ZAAKCEPTOWAĆ. Niech nie zniechęcają Cię moje obawy.

Nie powielaj stereotypów, pokonaj swój wstyd i nieśmiałość.

PAMIĘTAJ!

Osoby niepełnosprawne to osoby posiadające swoje rodziny, pracę, zainteresowania, sympatie i antypatie, a także problemy i radości. Chociaż niepełnosprawność stanowi integralną część tego, kim są, sama w sobie nie określa tych osób. Nie zamieniaj ich w bohaterów lub ofiary niepełnosprawności. Traktuj te osoby jako indywidualne jednostki.

Człowiek niepełnosprawny nie jest bardziej kruchy niż inni ludzie

… dlatego nie bój się popełniania błędów. Nawet najgorsza seria gaf i największa niezgrabność podczas pomagania jest niczym wobec ignorancji czy obojętności.