Konkurs Plastyczny 2012!

Rysunki są efektem konkursu plastycznego, który odbył się w 2012 roku pod hasłem „Mój niepełnosprawny kolega, moja niepełnosprawna koleżanka”. Ukierunkowanie tematyki konkursu na kwestie społeczne – związane z niepełnosprawnością stanowiło istotną informację o skojarzeniach i obrazie osoby niepełnosprawnej, który funkcjonuje na etapie edukacji podstawowej. W konkursie wzięło udział 12 szkół podstawowych. Wystawa oraz konkurs są elementami kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Gminę Miasto SZCZECIN.