Tylko razem się układa!

Źródło: youtube.com

Kampania przeciw wykluczeniu osób niepełnosprawnych, zrealizowana przez Fundację „Ars Imago” oraz uczestników zorganizowanego przez Fundację Filmową Se-ma-for szkolenia dla animatorów.