SAVOIR-VIVRE

Istnieje wiele zasad, którymi kierujemy się w relacjach międzyludzkich. Wiedza na temat wzajemnych oczekiwań pozwala na swobodniejszy kontakt, zrozumienie drugiego człowieka. Pomocna jest zwłaszcza przy przełamywaniu barier wynikających z jednej strony z niewiedzy dotyczącej funkcjonowania osób niepełnosprawnych i lęku związanego z popełnieniem towarzyskiego faux pas, nieświadomością oczekiwań i potrzeb, z drugiej zaś strony z braku umiejętności inicjowania kontaktu, lęku przed proszeniem o pomoc, bądź jej udzielaniem. Podstawowych trudności w kontaktach interpersonalnych nastręcza bardzo często strach przed kompromitacją. Dlatego tak ważne jest konfrontowanie potrzeb, uczuć, przemyśleń w tej materii i wzmacnianie świadomości życia w jednym społeczeństwie – społeczeństwie obywatelskim.